• ctydaloctai@gmail.com
  • 028.2211.0247

Kế toán hàng tháng

Kế toán hàng tháng bao gồm công việc báo cáo thuế tháng/quý. Cân đối thu chi hàng tháng quý cho doanh nghiệp an tâm kinh doanh...

Kế Toán Trọn Gói

Kế Toán Trọn Gói bao gồm các công việc của kế toán hàng tháng. Và cuối năm cân đối chi phí BCTC, BCTNDN... Và đồng thời làm luôn thủ tục về BHXH, BHYT.

Quyết toán thuế & Hoàn thuế

Công việc thực hiện làm hồ sơ quyết toán và giải trình với cơ quan thuế. Làm hồ sơ xin hoàn thuế nhanh cho doanh nghiệp./

Thủ tục giấy phép

Thủ tục giấy phép kinh doanh, giấy phép bảo hộ an toàn lao động, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận môi trường....

Siêu Thị Doanh Nghiệp

Siêu Thị Doanh Nghiệp Online là nơi cung cấp đầy đủ sản phẩm cần thiết cho doanh nghiệp. Bao gồm phiếu thu phiếu chi, VPP, máy in....

Sở hữu trí tuệ

Đăng kí bảo hộ thương hiệu độc quyền, sở hữu trí tuệ. Xin cấp chứng chỉ ISO tiêu chuẩn chất lượng, kiểm định sản phẩm....

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?

Tư vấn 028.2211.0247