• ctydaloctai@gmail.com
 • 028.2211.0247

Kế Toán Hàng Tháng

300.000 đ

01 tháng

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).
 • Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng
 • Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề
 • Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán
 • Báo cáo thuế, hóa đơn cho cơ quan thuế theo quý/tháng

Báo Cáo Tài Chính

1.000.000 đ

01 tháng

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).
 • Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng
 • Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề
 • Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán
 • Báo cáo thuế, hóa đơn cho cơ quan thuế theo quý/tháng
 • Báo cáo tài chính cuối năm, BCTNCN, BCTNDN
 • Cân đối chi phí cho doanh nghiệp

Kế toán trọn gói

1.500.000 đ

01 tháng

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).
 • Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng
 • Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề
 • Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ
 • Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán
 • Báo cáo thuế, hóa đơn cho cơ quan thuế theo quý/tháng
 • Báo cáo tài chính cuối năm, BCTNCN, BCTNDN
 • Cân đối chi phí cho doanh nghiệp
 • Thủ tục BHXH, BHYT
 • Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?

Tư vấn 028.2211.0247