Tư vấn miễn phí (24/7) 0906.657.659

Hướng dẫn cách lập dự toán thu chi ngân sách, quản lý thu chi ngân sách, theo dõi yêu cầu cấp kính phí phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

 
Đồng thời trợ giúp các nhà quản lý cấp cao có thể kiểm soát tình hình thu chi và tình hình sử dụng ngân sách của từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

 
Đầu vào
               Dự toán thu
               Dự toán chi
               Yêu cầu cấp kinh phí
               Các chứng từ thu, chi ngân sách
               Chứng từ cấp phát ngân sách
 
1. Các tính năng chính
 
a. Quản lý thu ngân sách:
– Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán thu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu
– Tổng công ty có thể tập hợp dự toán thu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
– Theo dõi tình hình thu ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu
 
b. Quản lý chi ngân sách
– Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán chi tiêu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục chi
– Tổng công ty có thể tập hợp dự toán chi tiêu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
– Các văn phòng, chi nhánh có thể lập yêu cầu cấp phát ngân sách để gửi lên Tổng công ty
– Tổng công ty phê duyệt yêu cầu cấp phát ngân sách cho các văn phòng, chi nhánh cấp dưới
– Tổng công ty thực hiện chi tiền mặt hoặc tiền gửi để cấp phát cho văn phòng, chi nhánh.
– Theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban chi tiết theo từng mục chi
 

Xem thêm: Cách lập phiếu thu chi trong phần mềm Misa

__________________________________________________

Chúc bạn thành công ! Những sản phẩm dịch vụ mà Lan Kế Toán cung cấp. 

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Dịch vụ giấy phép kinh doanh
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ quyết toán thuế 
 • Dịch vụ hoàn thuế

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Bản quyền thuộc về dịch vụ của Ms Lan kế Toán!