Tư vấn miễn phí (24/7) 0906.657.659

Quy định về thời gian làm việc bình thường; Thời gian làm thêm giờ tăng ca; Thời gian làm thêm giờ vào ban đêm (Ca đêm tính từ mấy giờ) mới nhất theo quy định Luật lao động.

I. Quy định về thời gian làm việc bình thường:

Theo điều 104 Luật số 10/2012/QH13 – Bộ luật lao động: Quy định Thời giờ làm việc bình thường, cụ thể như sau:
 
1. Thời giờ làm việc bình thường
không quá 08 giờ trong 01 ngày48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần;
– Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.
– Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Quy định trên được hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn: Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương, cụ thể như sau:

Điều 3. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương:

1. Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, cụ thể như sau
Điều 5. Nghỉ trong giờ làm việc
– Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.
– Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.”

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.
3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.
4. Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
5. Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.
6. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.
7. Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
8. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.
9. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn.
10. Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

 

——————————————————————————————–
 

II. Quy định về Giờ làm việc ban đêm:
 
– Giờ làm việc ban đêm được tính
từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

(Theo điều 105 Luật số 10/2012/QH13)

 

——————————————————————————————-
 

III. Quy định về làm thêm giờ:
 
Theo điều 106 Luật số 10/2012/QH13 – Bộ luật lao động: Quy định về làm thêm giờ, cụ thể như sau:

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
    (Giờ làm việc bình thường được quy định tại phần 1 bên trên bài viết nhé)

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Được sự đồng ý của người lao động;
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày.
– Trường hợp áp dụng quy định làm việc
theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm:
    – 
Không quá 12 giờ trong 01 ngày;
    – Không quá 30 giờ trong 01 tháng
    – Và tổng sốkhông quá 200 giờ trong 01 năm
    -> Trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.
 

Quy định trên được hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn làm thêm giờ:
 
1. Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau:

a) Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày;
    – Khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;

b) Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết ngày nghỉ hằng tuần.

2. Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định như sau:

a) Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm:
    – Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;
    – Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
    – Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

b) Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

3. Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được quy định như sau:
a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;
b) Trường hợp
không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.
 

Chi tiết xem tại đây: Cách tính lương làm thêm giờ
 ————————————————————————-
Chi phí tiền lương làm thêm giờ nhiều hơn so với quy định có được trừ:
 
Theo Công văn 2323/TCT-CS ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục thuế

“Căn cứ quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp do nguyên nhân khách quan phải làm thêm giờ thì Cục Thuế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét tình hình thực tế tại doanh nghiệp.
    Trường hợp vì các lý do chính đáng doanh nghiệp
phải tăng thời gian làm thêm giờ thì khoản chi phí làm thêm giờ doanh nghiệp thực chi trả cho người lao động và có đủ chứng từ theo quy định tại các văn bản về thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn  41766/CT-HTr ngày 26/06/2015 của cục thuế TP Hà Nội
 
“Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty linh kiện điện tử SEI Việt Nam do nguyên nhân khách quan và có lý do chính đáng (đã báo cáo Sở LĐTB và XH) phải
làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo mức quy định của Bộ Luật Lao động thì khoản tiền làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo quy định doanh nghiệp thực trả cho người lao động nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định tại các văn bản về thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

———————————————————————————————–
 
IV. Mức xử phạt Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định;
  b) Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu theo quy định;
  c) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

 ———————————————————————————
 
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.
 ————————————————————————————
 
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;
  b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động.

 —————————————————————————————–
 
4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần theo một trong các mức sau đây:

  a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
  b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
  c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
  d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
  đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

————————————————————————–
 
Kế toán Thiên Ưng Chúc các bạn thành công.
Các bạn muốn học làm kế toán thực tế tổng hợp có thể tham gia: Lớp
học thực hành kế toán thực tế.
__________________________________________________

quy định thời gian làm việc thêm giờ ca đêm
 

Chúc bạn thành công ! Những sản phẩm dịch vụ mà Lan Kế Toán cung cấp. 

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Dịch vụ giấy phép kinh doanh
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ quyết toán thuế 
 • Dịch vụ hoàn thuế

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Bản quyền thuộc về dịch vụ của Ms Lan kế Toán!