Tư vấn miễn phí (24/7) 0906.657.659

Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở qua các năm? Quy định về mức lương cơ sở năm 2020 là 1.600.000, đây là mức lương cơ sở mới nhất hiện nay theo quy định tại Nghị quyết 86/2019/QH14 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Mức lương cơ sở là gì? Đối tượng áp dụng:

– Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

(Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ)
————————————————————————–
 

Mức lương cơ sở qua các năm như sau:

1. Mức lương cơ sở năm 2013 – 2016:

– Từ ngày 01/7/2013 – đến  mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013)

2. Mức lương cơ sở năm 2016 – 2017:

– Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP và Nghị quyết 99/2015/QH13)

3. Mức lương cơ sở năm 2017 – 2018:

– Từ ngày 01/7/2017 – đến 30/06/2018 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị Quyết 27/2016/QH14)

4. Mức lương cơ sở năm 2018 – 2019:

– Từ ngày 01/7/2018 – đến 30/6/2019 mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018)

5. Mức lương cơ sở năm 2019 – 2020:

– Từ ngày 01/7/2019 – đến 30/6/2020 mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

(Theo Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018).
5. Mức lương cơ sở năm 2020 trở đi:

– Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2020.

(Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019).
Chú ý:
– Căn cứ theo Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước:
    + Trước mắt,
chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020;
 
———————————————————————————

Vậy mức lương cơ sở áp dụng vào DN như thế nào:

– Như quy định bên trên: Mức lương cơ sở là áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên chức ...(Không áp dụng cho lao động làm việc trong Doanh nghiệp, tổ chức)

– Các Doanh nghiệp, tổ chức: Phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Chi tiết xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng

Nhưng Doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau:

1. Trợ cấp thai sản

“Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
– Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì
được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
– Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy: Mức trợ cấp 1 lần: = 2 X 1.490.000 = 2.980.000 (áp dụng từ ngày 1/7/2020)

Chi tiết xem thêm: Chế độ thai sản 2020

2. Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậyMức lương tối đa đóng BHXH, BHTY: = 20 X 1.490.000 = 29.800.000.

Chi tiết xem thêm: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

 

——————————————————————————————————
 
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

——————————————————————-

mức lương cơ sở năm 2020 mới nhất

Chúc bạn thành công ! Những sản phẩm dịch vụ mà Lan Kế Toán cung cấp. 

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Dịch vụ giấy phép kinh doanh
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ quyết toán thuế 
 • Dịch vụ hoàn thuế

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Bản quyền thuộc về dịch vụ của Ms Lan kế Toán!