• ctydaloctai@gmail.com
  • 028.2211.0247

Địa chỉ

143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12

Số điện thoại

Văn phòng: 028.2211.0247
Kế toán: 0938.123.657
Kỹ thuật: 0906.657.659

Địa chỉ Email

ctydaloctai@gmail.com
tranlan.tanthueviet@gmail.com

Form liên hệ

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?

Tư vấn 028.2211.0247